Haber Detayı
04 Kasım 2017 - Cumartesi 09:25
 
Milletvekili Aydemir’den 8 tarımsal talep
Aydemir: ‘Erzurum tarımda bölge üssü olmalıdır’
SİYASET Haberi
Milletvekili Aydemir’den 8 tarımsal talep

Erzurum Son Haber / Erzurum - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerde Erzurum’a yönelik 8 önemli talepte bulundu. 


İŞTE TALEPLER


Tarım Bakanlığınca yürütülecek her türlü yeni gıda ve hayvancılık politikalarının merkez üssünün Erzurum olmasını talep eden Milletvekili Aydemir, Erzurum’da bir an önce tarım arazileri ve verimli ovaları koruyacak arazi kullanım planları ve ovalarımızın belirlenmesi çalışmalarının acilen tamamlanması, Erzurum’daki tarımsal kuraklığın giderilmesi için, planlandığı şekilde barajlardan beslenen sulama kanallarının makul bir sürede işler hâle getirilmesi, İlde sulanan arazi varlığının istenilen seviyeye ulaşması için özellikle su tasarrufuna imkân sağlayan basınçlı modern sulama yatırımlarına ilgili kuruluşlarla koordineli bir şekilde devam edilmesi, koyun yetiştiriciliğine yönelik teşviklerin artırılması, ‘süt ve et üretiminde sözleşmeli model geliştirilmesi projesi’nin pilot il olarak Erzurum’dan başlatılması, büyük bir tatlısu balıkçılığı potansiyelinin bulunduğu Erzurum’da yerel tarım teşkilatlarının daha uygulanabilir ve büyük projeler gerçekleştirmelerine imkan sağlanması, DAP Acil Eylem Planı’nda tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine öncelik verilmesini istedi.

 

AYDEMİR: ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, BÖLÜCÜLERE LANET OLSUN..


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 yılı bütçesi üzerine görüşlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, sunumuna Şemdinli Şehitlerini rahmet ve minnetle anarak başladı, terörü ve bölücü hainleri lanetledi.


AYDEMİR’İN SUNUMU


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 yılı bütçesini irdeleyen Milletvekili Aydemir, ‘Burada görüştüğümüz bütün bütçeler çok değerli ama Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bütçesi çok daha özel önem ifade ediyor. Değerli Bakanımız az zaman oldu başlayalı ama interaktif bir çalışma üslubunu tercih ediyor. Sahada, özellikle, şeriklerle, ortaklarla günlerce bulunuyor gittiği illerde, oralardan aldığımız geri dönüşüm bunu işaret ediyor. Bu yönüyle de bulunduğu yeri hak ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii, ondan önceki bakanlarımız da öyleydi. Burada da gene hakkı teslim sadedinde söylemek lazım ki ak anlayışı ifade eden hükûmetlerimizde vazife yapan bütün bakanlarımız, cumhuriyet tarihinin en büyük gıda, tarım ve hayvancılık projelerini hayata geçirdiler. Yine, hizmet ehlî herkes kabul eder ki bakanlarımız büyük yatırımların altına imza atmışlar, yüksek miktardaki mali kaynakları bu alana aktarmışlardır. Kendilerine müteşekkiriz, var olsunlar. Öncekilerden nöbeti devralan Değerli Bakanımız hem tecrübesiyle hem dinamik hâliyle, hizmete adanan hâletiruhiyesiyle ve icraatçı kişiliğiyle teşkilata yeni bir ruh kazandırdı. Bunu aynelyakîn gözlemledik biz, gözlemliyoruz. Başarı endeksli hayat tarzının ve ak davaya sadakatinin başarısını daim kılacağını bilmekle birlikte, Cenab-ı Hak’ın inayetiyle kuşanmasını yürekten temenni ediyorum. ‘ dedi.


AYDEMİR: TARIMSAL YATIRIMLARI GIPTAYLA İZLİYORUZ


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yatırım, proje ve desteklerinin sahada sektör temsilcileriyle gıpta ile izlediklerini söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Değerli Bakanım, tarımı destekleyen projelerinizi sahada sektör temsilcileriyle gıptayla izliyoruz. Mühim olanı, tarımsal desteklemelerde maksimum etkinliği sağlayan doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve gıda güvenilirliğini gözetmektir ki böyle de yapılıyor. Yine önemli olanı, tarımda gerekli yapısal dönüşümleri, öncelikli alanlarda rasyonel ve çağdaş üretim modellerini esas almaktır ki böyle yapılıyor. Bakanlığımızın birincil hedefinin nüfusumuzun yeterli, kaliteli ve güvenilir gıdayla beslenmesi olduğunu da biliyorum ve bunun üzerine yoğunlaştığınızı da bizatihi müşahede ediyoruz. ‘ ifadesini kullandı.


AK PARTİYE TARIMA GETİRİLEN AK YAKLAŞIM


AK Parti döneminde tarıma yeni bir bakış açısı getirildiği, sektörde yatırımlar, projeler ve desteklerle AK bir dönemin başlatıldığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Yine biliyoruz ki ak tarım anlayışının öncelikli hedefi, tarım ürünlerinde ihracatçı konumunu daha da geliştiren, rekabet gücünü artırmış, dünyada ve bölgesinde tarım alanında söz sahibi bir ülke olmaktır. Ancak not düşüyoruz ki bu hedeflere ulaşabilmek için Bakanlığımızın alacağı ilave mesafeler bulunuyor. Bu noktada hepimiz çok net biliyoruz, atılacak her adımın arkasında kayıtsız şartsız milletimizin desteği vardır. Ve yine biliyoruz ki bu nevi atılımların müzahiri pozisyonunda bir büyük lider Sayın Cumhurbaşkanımız bulunuyor, kendilerine minnettarız. Biz de bu raddede kayda geçmek durumundayız ki milletvekilleri olarak tarım ve hayvancılık projelerini desteklemeyi bir büyük vatan vazifesi olarak görüyoruz. Bu hâl üzere de devam edeceğiz. ‘ diye konuştu.


TARIMSAL DESTEKLER


Konuşmasında tarımsal desteklere de değinen Milletvekili Aydemir, ‘Değerli Bakanım, tarımsal desteklerin arzu edilen ölçülere varması mutlu ediyor dedik. Bu kaynakların israf edilmeden üretime yönelik, rasyonel ve daha rantabl şekilde büyük projelere aktarılacağından şüphe etmiyoruz. Bakanlığımızın, Hükûmet programında altı çizildiği gibi, tarımsal destekleri şekillendirirken ülkemizin arz dengesini ve dış ticaret politikalarımızı da dikkate alacağını biliyoruz, bunu önemsiyoruz. ‘ dedi.


AYDEMİR’DEN ERZURUM VE BÖLGESEL TARIM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRMESİ


Konuşmasında Erzurum özelinde Doğu Anadolu Bölgesinin tarımsal potansiyel ve kaynaklarıyla sunulan imkan ve verilen fırsatlara atıfta bulunan ve Erzurum’la ilgili taleplerini dillendiren Milletvekili Aydemir, ‘Malumunuz, ekonomik genetiği, iktisadi kalkınma kodları tarım ve hayvancılığı ifade eden bir ilin, Erzurum’un milletvekiliyim. Taleplerimiz olacak bu noktada. Bunlar sadece ilimiz için değil elbette, hususen bölgemiz için de. Ama bir özel toplantıda ben söyledim, kendimizi tarif ederken bölgelere göre tefrik etmenin nihayetinde zihin kodlarımıza ayrılıkçı bir tohum attığını, dolayısıyla bölgelerden arınarak ekonomik kodlarla kendimizi tarif etmenin daha uygun olacağını daha önce ifade etmiştim, gene bu hâl üzere ben konuşmamı yapıyorum. Bölgemizden kastım da zaten şudur: Tarım ve hayvancılığı tarif ediyor bizim bulunduğumuz yer. Yani Erzurum da öyle, işte, Bedia Hanım’ın temsil ettiği Van da öyle, yahut İstanbul Milletvekili olsa da Aykut Bey'in Kars-Erzurum karışımı da öyle. Dolayısıyla ben bu sadette söylüyorum .’ kaydını düştü.


AYDEMİR: ERZURUM TARIMDA BÖLESİNİN MERKEZ ÜSSÜ OLMALI


Erzurum’un gıda, tarım ve hayvancılık odağında üretilen ve güdülen politikalarda merkez üs olarak kaydedilmesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Bakanlıkça yürütülecek her türlü yeni gıda ve hayvancılık politikalarının merkez üssünün Erzurum olmasını talep ediyoruz. Erzurum, malumunuz, bölgede en büyük il, büyükşehir bir il. Pilot uygulamalar şehrimiz merkez olmak üzere bölgemizde başlatılmalı diye düşünüyoruz. İşletmeleri ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projeler ilk olarak doğuda yürütülmelidir. ‘ dedi.


AYDEMİR’DEN ERZURUM’UN TARIMSAL ENVANTERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA TALEBİ


Bütçe görüşmelerinde Erzurum’la ilgili beklentilerini açıklayan Milletvekili Aydemir, ‘Şehrimizde bir an önce tarım arazilerimizi ve verimli ovalarımızı koruyacak arazi kullanım planları ve ovalarımızın belirlenmesi çalışmaları acilen tamamlanmalıdır. Erzurum’daki tarımsal kuraklığın giderilmesi için, planlandığı şekilde barajlarımızdan beslenen sulama kanalları makul bir sürede işler hâle getirilmelidir. Hayvancılık için gerekli olan yem bitkilerinden gerekli verimin alınması da zaten buna bağlıdır. İlimizde sulanan arazi varlığının istenilen seviyeye ulaşması için özellikle su tasarrufuna imkân sağlayan basınçlı modern sulama yatırımlarına ilgili kuruluşlarla koordineli bir şekilde devam edilmelidir. ‘ taleplerinde bulundu.


AYDEMİR’DEN KOYUN YETİŞTİRİCİLİ TEŞVİKİ VURGUSU


Erzurum’un hayvan yetiştiriciliği babında kaynak, potansiyel ve arazi imkanları bakımından önemli bir ayrıcalık gösterdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Şehrimizde koyun yetiştiriciliğine yönelik teşviklerin artırılması çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu kayda geçiyorum. Hükûmet programında bulunan “süt ve et üretiminde sözleşmeli model geliştirilmesi projesi” pilot il olarak gene Erzurum’dan başlatılsın istiyorum.’ dedi.


AYDEMİR’DEN BALIKÇILIĞA YÖNELİK TALEP


Konuşmasının talep bölümünde Erzurum’daki Tatlısu balıkçılığına da değinen Milletvekili Aydemir,
‘Erzurum’da büyük bir tatlısu balıkçılığı potansiyelinin bulunduğu bir vakıadır ve sizin de malumunuzdur. Bu konuda yerel tarım teşkilatlarının daha uygulanabilir ve büyük projeler gerçekleştirmelerine ihtiyaç var. Müzahir olmanızı talep ediyoruz. DAP Acil Eylem Planı’nda tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine öncelik verilmesi ve Bakanlığımızın yerel teşkilatlarının bu idaremizle daha sıkı iş birliği yapmasında da yarar görüyoruz. Sayın Bakanımızın Erzurum hayvancılığı için özel bir ilgi göstereceğinden eminim. Bölge hayvancılığı için olduğu gibi, bütün Türkiye sathında da bulunduğu sahada özel ilgi göstereceğini biliyorum. Bütçemiz hayırlı uğurlu olsun diyorum.’ İfadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Milletvekili, Aydemir’den, 8, tarımsal, talep, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı