Yazı Detayı
11 Ekim 2019 - Cuma 09:48
 
Girişimcilik Nedir ?
MEHMET NURİ ALİM
mehmet_betis@hotmail.com
 
 

Erzurumsonhaber / Erzurum - İlk olarak girişimciliğin tanımını yapmak istiyorum. Girişimciliğ net bir tanımın sınırları içine yerleştirmek oldukça zor.  İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin ‘entreprendere’ kökünden geldiği yani ‘iş yapan’ anlamına geldiği görülüyor. Bu tanım zaman içinde değişti, gelişti ve özellikle 20. yüzyılda daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirmedir. Diğer bir tanımı da sahada top oynayan futbolcunu hiç ummadık bir anda topu gole çevirmesidir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi girişimcilik sadece kişinin kendi işini kurması değil, mevcut işini revize etmesi veya yeni bir sektöre açılması olabilir. Örneğin, yıllardır sektörde olan bir malın üretimine geçilmesi bir girişimcilik örneği değil, fakat sektördeki diğer malı farklılaştırarak sunmak bir girişimcilik örneğidir.

 

GİRİŞİMCİLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ:

Hızlı düşünme, belirsizlik altında hızlı karar alma, kararlı ve azimli olma, güçlü sezgi sahibi, iyi gözlemci, hayal gücü yüksek, kaynaklara ulaşabilecek ilişkiler ağına sahip, kaynaklar arasında özellikle insan kaynaklarını iyi yönetebilen, düşünme ve muhakeme yetenekleri güçlü, çok yönlü düşünebilen, yeninin kabul edilmesini sağlayacak ikna gücüne sahip olan, iyi iletişim kuran, bağımsız düşünebilen, esnek, yaratıcı, kendine güvenen, dayanıklı ve ısrarcı. Bir girişimcide bu özelliklerin büyük kısmı rahatlıkla gözlemlenebilir. Ama girişimcilik için sadece fikir üretebilmek yeterli değildir. Örnek olarak Zeka-Akıl ve Zeki-Akıllı arasındaki ilişki gösterilebilir.

GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ İşsizlik sorununa önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik büyümenin de dinamosudur. Girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde baş aktördür, çünkü üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar, ama daha önemlisi kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır. Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır, ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına yol açar, teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler yarattığı için ekonomik büyümeyi hızlandırır. Yanlış İnanış: Herkes yeni bir iş kurabilir.    

    Açıklama: İş kurmak işin en kolayıdır, önemli olan şirketin devamını sağlamak, büyütmek ve kalıcı olmaktır. Girişimci için önemli olan fikrin başarılı şekilde ticarileşmesini ve/veya toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamak ve geliştirmektir. Yanlış İnanış: Girişimciler genç ve enerjik olmalıdır.   

   Açıklama: Yaş bir sınır değildir. Ama şurası bir gerçek ki gerektiğinde hayat standardından fedakârlık edemeyecek birisinin girişimci olabilmesi daha zor olabilir. Hayat standardı da yaşlandıkça vazgeçilmesi zorlaşan bir şey olduğundan girişimciliğin yaşla dolaylı da olsa bir bağlantısı var. Genel ortalama 30'lu yaşlar olmakla birlikte 60'lı yaşlarında başarılı olan birçok Şehrimizin ekonomik anlamda kalkınması, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesi ve işsizliğin sona ermesi ancak bölgeler arası kalkınmışlık farkının giderilmesi Girişimciliğin geliştirilmesi ile mümkündür. Bugün ilimizde birçok girişimcilik kursları açılıyor sonuca baktığımızda sonuç maalesef yok denecek kadar az,  ya tam olarak girişimciliği anlatamıyoruz  veya Söz konusu bu desteklere ilgili destek ve teşvikler için aranan şartların oldukça ağır olmasıdır.

 
Etiketler: Girişimcilik, Nedir, ?,
Yorumlar
Haber Yazılımı