Yazı Detayı
27 Ocak 2019 - Pazar 21:17
 
İşgem le bir nebzede olsa istihdam?
MEHMET NURİ ALİM
mehmet_betis@hotmail.com
 
 

Erzurumsonhaber / Erzurum - Erzurum'daki, iş dünyasında, bir düşüncenin, fikrin hayata geçirilmesi yönünde motivasyon eksikliği bulunduğunu bir gerçektir

 

“Genel olarak iş dünyası olarak baktığımızda, genç müteşebbislerin, bir düşüncenin bir fikrin hayata geçirilmesi yönünde cesaretlendirilmeleri gerekiyor. Morale, cesarete ve fikir paylaşımına ihtiyaç var. Biz bunu gördük" bu eksikliği tespit ederek, çevresi buna uygun olmayan girişimcilere destek ve katkı verilerek. Erzurum'un son yıllarda gelişen kış turizmi ile birlikte ticari hayat, Tarım ve Hayvancılığı da geliştirmek gerekiyor.

 

 Erzurum’da fabrikamı yok o  halde gerek çevre ülkelerdeki, gerekse tüm Türkiye deki fabrika lardaki üretilen ürünleri ilimizde ihracatını yapabiliriz, Hem istihdam hem de ilimizin ve Ülkemizin ekonomisi için çok önemli olan Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamları 

 

İŞGEM MODELİ

Daha sonrası Ülke kalkınmasının dinamik gücünü oluşturan gençlerin istihdamındaki bu açmazın, üzerinde acilen durulması gereken bir meseledir, Yeni istihdam alanları açmanın yolu, yeni ve üretken yatırımların artmasıdır. Bu da iş dünyasının ve yatırımcıların işidir ancak iş dünyasının yatırım iştahını arttıracak olumlu konjonktür koşullarını ve uygun yatırım ortamını yapmak için Başta Valilik olmak üzere büyük şehir belediyesi, üniversite ve diğer STK lar la birlikte gerek ESGİAD olarak ortak akıl platformu oluşturarak 2014 yılında KOSGEB’ e İŞGEM için bir proje sunmuştuk lakin bu projemizde ağlara takılı kaldı oysaki İŞGEM’ler bölgesel kalkınma anlamına da geliyor ilimiz ve bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan İŞGEM’ler ve buralarda gelişen, palazlanan İşletmeler bölgelerine daha güçlü KOBİ’ler olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

 

İŞGEM Modeli Erzincan’ da yapılıyorsa ve kalkınmasında lokomotif güç oynuyorsa Erzurum’da neden yapılmasın

Şimdi sizlere İŞGEM le ilgili olarak bazı açıklamaları paylaşacağım

 

İŞGEM NEDİR?

İŞGEM ( İş Geliştirme Merkezi) yeni girişimcilerin iş kurmalarını destekleyen, kolaylaştıran, işletmelerin başlangıç aşamalarında karşılaşacakları riskleri en aza indiren bir iş kurma modelidir.

 

İŞGEM’in Amacı

İŞGEM’in amacı, yeni girişimcileri, en zayıf durumda oldukları iş kurma aşamasında destekleyerek, bu zor aşamayı sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve ayakta kalmalarını sağlamaktadır.

Yeni işletmelerin kuruluş yıllarındaki başarısızlık oranları 60 ile 80 arasındadır. İŞGEM ortamında ise bu oran 5’e düşmektedir. Bu da İŞGEM modelinin yeni işletmelere getirdiği avantajların önemini göstermektedir.

• Sanayi Kuruluşlarında bir kişiyi istihdamın maliyeti 130.000 iken,İşgem’de bu maliyet 4.000’a kadar düşebilmektedir.

• Bugün ülkemizdeki 12 İşgem’de faaliyet gösteren 300 girişimci ortalama 2000 kişi istihdam etmektedir. Ulusal İş Geliştirme Derneği (NBIA-National Business Incubator Assosation)’ne üye İŞGEMler kendi yardımlarıyla faaliyete başlayan şirketlerin 90’ınin hala faaliyet göstermekte olduğunu bildirmektedir.

-İş ve istihdam sağlamak,

-Yerel ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak,

-Girişimciliği özendirmek,

-Yetişmiş iş gücünü üretime yönlendirmek,

-Başarılı işletmeler kurulmasına öncü olmak,

-Üretimde ve emekte verimliliği sağlamak

-Yerel kaynakları yeni ve değişik girişimlere rehberlik ederek değerlendirmek.

-Rekabet ortamını iyileştirmek,

-Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak,

-İlgili Kurumlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek

-Kısa süreli seminer ve eğitim ve diğer desteklerle girişimci ruhu harekete geçirmek

 

İŞGEM’in Yararları

Yeni işletmeleri kuruluş aşamasında karşılaşacakları risklerden korur,

Uygun görülen iş fikri sahiplerine ihtiyaç duydukları eğitimi verir,

Girişimcileri sektörleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı ihalelerden, malzeme alımlarından haberdar eder,

Uluslararası kalite standartlarında üretim yapmalarına yardımcı olur,

İŞGEM, yerli ve yabancı fonları girişimciler için araştırır ve bu fonlardan faydalanmalarına imkan saglar,

İşsizliğin azaltılmasına katkı yapar, yerel gelişmeyi hızlandırır.

 

İŞGEM’ler KOBİ’lere;

• Eğitim,

• İş kurma ve geliştirme danışmanlığı,

• Bina,

• Pazarlama,

• Finansal destek mekanizmalarına erişim,

• Reklam,

• Sekreterya desteği,

• Ofis Ekipmanları,

• Ortak Kullanım Alanları

• Bilgi temini ve ağ mekanizmaları vb. destekler sunuyor.

İŞGEM’lerde sunulan ürün ve hizmetler farklılık gösteriyor.

Herhangi bir sektör zorunluluğu olmayıp, bilişimden gıdaya teknolojik üretimden tekstile çeşitli firmalar faaliyet gösterebiliyor.

Güçsüz girişimci potansiyelinin ekonomik sürece katkı koyacak hale getirilmesi, yeni kurulmuş firmaların teşvik edilmesi ve hizmetlerde profesyonel bir yapının oluşturulması amaçlanıyor.

İş geliştirme faaliyeti ile şirketlerin geleneksel bakış açılarının değiştirilmesi hedefleniyor.

İŞ-GEM ile, işgücü piyasasında yaşanan sorunlara karşılık yeni bir üretim alanı ve yeni bir strateji yaratılması hedefi ortaya konuyor.

İŞ-GEM’ler şirketlerin yerel piyasalarda sıkışıp kalması yerine, küresel ölçekte faaliyet göstermesini amaçlıyor.

İŞ-GEM’lere iş fikirleri merkezleri de deniyor.

İŞ-GEM’lerde;

• Teknoloji transfer merkezleri ile iletişim olmalı,

• İdari ve yasal altyapı iyi bilinmeli,

• Fikri mülkiyet hakları garanti altına alınmalı,

• Destek ürünün ticarileştirilmesi bilinmeli,

• Teknoloji ve ticarileştirme hakkında gerektiği takdirde eğitim alınmalı,

• Mali yükümlülükler bilinmeli,

• Hizmetlerin yarattığı katma değer hesaplanmalı,

• Akademisyenlerle sağlam ilişkiler kurulmalıdır.

KOSGEB’in İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Kosgeb İŞGEM Kuruluş Desteği

1. Bina tadilatı için 500.000 (beş yüz bin) TL,

2. Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve donanım (bilgisayar altyapısı dâhil) alımı için toplam 100.000 (yüz bin) TL,

3. c) Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000(üç bin)TL’yi geçmemek üzere en fazla 3(üç) personel için, toplam 50.000 (elli bin) TL olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir.

 

Kosgeb İŞGEM İşletme Desteği

     a)Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000 (üç bin) TL’yi geçmemek üzere en fazla 5 (beş) personel için, toplam 100.000 (yüz bin) TL

     b)İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 50.000 (elli bin) TL,

     c)İŞGEM Binası küçük tadilat işleri için 20.000 (yirmi bin) TL,

     ç)İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri için 30.000 (otuz bin) TL, olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL’dir.

İŞGEM modeli ve EXPO projeleri ile hem ilimiz kalkınacak hem de bir nebzede olsa göçün önüne geçilmiş olunacaktır.,

Yorum Sizlerin

 
Etiketler: İşgem, le, bir, nebzede, olsa, istihdam?,
Yorumlar
Haber Yazılımı